Personverninstruks for norsk.cybehave.no (denne nettsiden)

1. Innledning

Cybehave respekterer personvernet ditt. Her kan du lese hvordan vi håndterer dine data når du bruker den norske enttsiden vår. Cybehave AS er behandlingsansvarlig. Dersom du har spørsmål om personvernærklaringen eller hvordan vi behandler data på våre side, kan du sende en e-post til info@cybehave.com.

2. Hvilke data registrer vi om deg?

Vi samler inn data om deg når du velger å samhandle med oss. Dette kan være registrering til våre epostlister, informasjon du legger igjen i skjemaer på nettsiden vår, eller på annen måte sender oss. Typisk informasjon vi samler inn er navn, kontaktinformasjon som epost og telefonnummer, og hvilken bedrift du representerer.

Vi benytter også dataanalyser på vårt nettsted for å bedre forstå hva folk er interesserte i, og for å forbedre nettsiden. Dataene samles inn av automatiserte analyseløsninger og inneholder:

 • Nettlesertype- og nettleseraktiviteter på våre nettsteder og applikasjoner
 • IP-adresse når du benytter våre tjenester
 • Operativsystemet du bruker
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • En tilfeldig generert bruker-ID som brukes i analysene

Automatiserte analyser er ikke knyttet opp mot navn, epostadresse eller liknende opplysninger. Du kan selv velge å ikke tillate automatiske analyser i personvern- innstillingene på nettsiden.

3. Sensitive Personlige data

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger. Definisjonen av sensitive personopplysninger varierer fra land til land. Cybehave anser sensitive personopplysninger som all informasjon om deg som avslører din rasemessige eller etniske opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske oppfatninger og fagforeningsmedlemskap i tillegg til data om din helse, genetisk og biometrisk informasjon og sexliv eller seksuell legning.

4. Barns personopplysninger

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn. Vi anser individer under 16 år som barn.

5. Koblinger til tredjeparter

Våre nettsteder og apper kan inneholde lenker til nettsteder fra tredjepart som ikke er dekket av denne personverninstruksen. Vi aksepterer ikke noe ansvar eller ansvar for tredjeparts nettsteder. Dette gjelder også der vi leverer nyhetstjenester som lenker til tredjeparts apper eller nettsteder.

6. Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Vi kan samle inn dine personlige data av flere årsaker. Generelt samler vi inn dine personlige data til: • Optimalisere opplevelsen på våre nettsider • Gi deg våre tjenester • Gi deg markedsføring og kundeservice • Kommunisere med deg om endringer eller oppdateringer, for eksempel av våre vilkår, personvernregler eller andre forhold som kan være relevante for deg • Gjennomføre dataanalyse • Utføre eller inngå en kontrakt mellom deg og oss

7. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med følgende prinsipper til enhver tid:

Lovlighet
Når vi behandler dine personopplysninger, sørger vi alltid for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover.
Åpenhet
Når du samler inn dine personopplysninger, prøver vi å gi deg den informasjonen du trenger om behandlingen av dine personopplysninger. Ønsker du å vite mer, kan du sende en e-post til info@cybehave.com, så vil vi svare deg så godt vi kan.
Formålsbegrensning
Dine data blir samlet inn for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål og vil ikke behandles videre på en måte som er uforenlig med det opprinnelige innsamlingsformålet.
Dataminimering
Vi samler inn og / eller behandler kun data som er strengt nødvendig for våre tjenester som inkluderer behandlingsaktiviteter for personopplysninger.
Nøyaktighet
Vi holder dine personopplysninger så nøyaktige som mulig, og du kan rette dine personopplysninger når som helst.
Lagringsbegrensning
Vi oppbevarer ikke dine personlige data lenger enn det er nødvendig (se også avsnitt 8 nedenfor).
Integritet og konfidensialitet
Vi benytter oss av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i henhold til risiko for selskapet, tredjeparter og deg som person for å sikre beskyttelsen av dine personopplysninger, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. På tross av dette kan sikkerhetshendelser forekomme da det ikke er mulig å gi noen fullstendig garanti mot dette.

8. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer ikke dine personlige data lenger enn det er nødvendig. Når vi oppbevarer dine personopplysninger, tar vi hensyn til juridiske forpliktelser og det opprinnelige formålet med innsamlingen. Oppbevaringsperioden for dine personopplysninger kan variere i samsvar med formålet med innsamlingen.

9. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?

Behandlingen av dine personopplysninger kan være basert på følgende grunner:

 • Ditt samtykke: Vær oppmerksom på at du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke hvis behandlingen vår er basert på ditt samtykke. Når det gjelder samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies) i nettleseren håndterer du dette direkte i innstillingene på nettsiden. Du kan også velge å blokkere informasjonskapsler direkte i nettleseren din.
 • Nødvendigheten av databehandling for å fullføre og / eller utføre en kontrakt mellom deg og oss
 • Å overholde juridiske forpliktelser så vel som å etablere, utøve eller forsvare oss mot juridiske krav
 • Våre legitime interesser i den grad disse ikke tilsidesetter dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter
 • Å utføre en oppgave med allmenn interesse

Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger varierer avhengig av omstendighetene og konteksten for behandlingen. Vi behandler ikke dine personopplysninger uten lovlig begrunnelse.

10. Deler vi dine personopplysninger?

Vi kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for tilknyttede selskaper så vel som for underleverandører eller andre pålitelige tredjeparter.

Hvis dataene dine blir samlet inn i EU og overført til land utenfor EU som ikke gir samme standard for beskyttelse av personopplysninger, har vi satt i verk tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine data, for eksempel organisatoriske og juridiske virkemidler (inkludert EU-modellen Avtaleklausuler) for å sikre beskyttelsen av dine personopplysninger.

Når dine personopplysninger overføres til tredjepart, sørger vi for at vi overholder gjeldende personvernlover.

11. Dine rettigheter

Dine individuelle rettigheter kan variere avhengig av gjeldende lovgivning. Der det er lovpålagt og så lenge vilkårene som er fastsatt i loven er oppfylt, skal vi etterkomme dine krav på følgende rettigheter:

 • Å bli informert om behandlingen av dine personopplysninger
 • Å få tilgang til dine personopplysninger samlet inn eller behandlet av oss
 • Å korrigere dine personlige opplysninger dersom vi har feil i registreringen
 • Slette dine personopplysninger
 • Motsette deg behandlingen av dine personopplysninger
 • Begrense behandlingen av dine personopplysninger

Om du mener at vi har overtrådt gjeldende personvernlover, har du rett til å sende inn en klage for den kompetente myndighetsorganet for personvernsaker. For Cybehave AS sin virksomhet i Norge er dette Datatilsynet.

12. Sikkerhet for dine personlige data

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak tilpasset risikonivå og systemkompleksitet for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på sikkerheten. Alle våre ansatte er pålagt å holde personopplysninger konfidensielle. Vi vil bare overføre dine personopplysninger til tredjepart som beskrevet i avsnitt 10 i denne policyen.

13. Endringer og oppdateringer til denne personvernregelen

Vi kan oppdatere, endre, endre, legge til eller endre denne policyen ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt.

Denne personverninstruksen ble siste oppdatert i mars 2021.

14. Hvordan kontakte oss

Skulle du ha spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve en rettighet gitt i avsnitt 11 i denne policyen, kan du bruke skjemaet for personvernforespørsel, eller sende oss en forespørsel til info@cybehave.com.